20. Annie advisor – chatbotten som förhindrar studieavhopp

02 maj 2022
13:30 - 14:15
G1

20. Annie advisor – chatbotten som förhindrar studieavhopp

Annie är en intelligent chatbot för att tidigt upptäcka om en elev tappar motivation och börjar få problem med studierna. Allt i syfte att få så många som möjligt att slutföra sina studier. Det handlar om att vid rätt tidpunkt erbjuda dem hjälp. När ett behov har upptäckts får eleverna hjälp av ett team av t ex rådgivare, socialarbetare, speciallärare, sjuksköterskor och administrativ personal, beroende på deras stödbehov. Annie advisor vann Finland Kommunförbunds innovationstävling Klash 2020, och fram till 2022 genomförs ett pilotförsök vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda stad.

Pekka Tauriainen, rektor Vanda college och Miska Noponen, vd Annie Advisor. Seminariespråk: Engelska.

0