75. Ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun – reflektioner från pandemin

75. Ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun – reflektioner från pandemin

Pandemin har blottlagt både styrkor och svagheter i den svenska förvaltningsmodellen. Vissa menar att sjukvården måste förstatligas för att Sverige ska få en god och jämlik vård. Andra menar att äldreomsorgen behöver flyttas till regionerna eller primärvården till kommunerna. Det har även uppstått en debatt om Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hur ska vi tänka om ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun i framtiden?

Maja Fjaestad, statssekreterare till socialminister Lena Hallengren, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet, Patric Åberg, ordförande Skånes kommuner samt KSO Östra Göinge, Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0