151. Ansvarsfull och hållbar användning av AI

151. Ansvarsfull och hållbar användning av AI

Vilka etiska och moraliska dilemman finns när datorerna börjar fatta egna beslut? Hur ser vi till att kunna leva ansvarsfullt tillsammans med allt smartare AI-lösningar, och att inte AI används på sätt som kränker identiteten eller kan användas för att skada människan? Hur ser vi till att det finns möjlighet att ta ”mänsklig hänsyn” vid exempelvis prövning av försörjningsstöd eller vid algoritmer som hjälper till i rekryteringsprocesser? Hur ser vi till att vi inte får fördomsfulla algoritmer? Och vem är ansvarig när datorn gör fel?

Anna Felländer, grundare AI Sustainability Center, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft, Rebecka Ångström, AI-forskare Handelshögskolan i Stockholm samt Fredrik Heintz, ordförande Svenska AI-sällskapet.
Moderator: Per Mosseby.

0