35. 100 år av idéburna innovationer

35. 100 år av idéburna innovationer

För 100 år sedan såg man i Göteborg behov av riktade insatser till de då mest utsatta i samhället. Stiftelsen Bräcke diakoni grundades och började utbilda diakonissor, dåtidens distriktssköterskor, och satsade på barnen i hamnkvarteren och i fattigvården. Så småningom ledde det till helt nya idéer kring vård och omsorg av barn med förvärvade hjärnskador och senare införde man hospicevården i Sverige. Idag ser behoven något annorlunda ut men det handlar fortfarande om utanförskap, ojämlikhet och de idéburna aktörerna spelar återigen en större roll. Hur tar vi vara på eldsjälarnas innovationer och hur kan vi samverka kring att lösa samhällsutmaningarna?

Per Eckerdal, biskop emeritus och tidigare direktor för Bräcke diakoni, Boel Andersson-Gäre, adjungerad professor Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare Jönköping University och Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig Generation Pep.
Moderator: Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni.
Seminariearrangör: Bräcke diakoni och Svenska Kyrkan.