85.Vad har Arbetsförmedlingen och Spotify gemensamt?

85.Vad har Arbetsförmedlingen och Spotify gemensamt?

Arbetsförmedlingen har initierat en kraftfull satsning på digital innovation. Det har resulterat i ett antal nya tjänster och i samarbeten med både Google och Spotify. Det har tagit myndigheten till en ny position där tidigare konkurrenter har blivit en rik flora av samarbetspartners. Här presenteras några av de nyaste tjänsterna med fokus på nyanlända samt Arbetsförmedlingens program för öppen data.

Erik Sandström, direktör avdelningen Digitala tjänster Arbetsförmedlingen.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

0