38. Är det inte dags att börja göra rätt nu?

02 maj 2022
16:30 - 17:30
A2

38. Är det inte dags att börja göra rätt nu?

År efter år brottas vi med samma problem – höga sjuktal, höga vikariekostnader och budgetar som inte håller. Nu brottas vi också med att införa heltid som norm som i de flesta fall innebär att kommunerna får fler resurser som de inte vet hur de ska hantera samtidigt som man söker efter lösningarna i gamla strukturer. Hur svårt kan det vara att få en verksamhet att jobba på rätt sätt? I detta seminarium beskrivs hur allt hänger samman och hur offentlig omsorg kan bedrivas hållbart, hälsosamt och kvalitativt med ekonomi i balans.

Tony Högnelid, utvecklingschef JOTIB AB.
Seminariearrangör: JOTIB AB.

0