99. Att känna sig hemma!

99. Att känna sig hemma!

Invandringen innebär en stor potential för många små eller perifera kommuner med åldrande befolkning och arbetskraftsbrist i välfärdssektorn. Utmaningen och möjligheten ligger i att få nyanlända invånare att vilja och kunna stanna kvar på lång sikt – inte flytta till storstadsregionerna så snart de fått uppehållstillstånd. Det handlar om att få en bostad och inkluderas både i arbetslivet och i sociala nätverk. Så att man kan känna sig hemma och känna sig behövd. Hur kan medborgardialog användas för att skapa möten mellan nyanlända och befintlig befolkning? Möt kommuner som jobbar för att nyanlända ska inkluderas både i arbetslivet och sociala nätverk.

Marino Wallsten (S), KSO Fagersta, Anna-Carin Magnusson (S) KSO Nässjö, Hanna Moback, etableringskoordinator och Martin Söderström, tillväxtchef, Åre kommun.
Moderatorer: Nils Munthe och Karin Perols, SKL

0