97. 50 år sedan kommunsammanslagningarna – vad har hänt med kommuners styrning och vart är vi på väg?

97. 50 år sedan kommunsammanslagningarna – vad har hänt med kommuners styrning och vart är vi på väg?

Kommunerna och landstingen kom under 70-talet att möta en förändrad samhällsekonomisk situation. Tillväxten fick sig en knäck och kriserna avlöste varandra. Det var inte längre en självklarhet om en fortsatt utbyggd offentlig verksamhet. Istället lyftes frågan om verksamhetens effektivitet och behovet av prioriteringar. Hur har politikens styrinstrument förändrats sedan 70-talet? Och vilken utveckling ser vi kring budgetprocessen idag?

Rolf Solli, professor emeritus Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Björn Brorström senior rådgivare Göteborgs universitet samt Lena Langlet och Christine Feuk, SKR.