16. Innovationsdagen – lärdomar från 10 års innovationsarbete

16. Innovationsdagen – lärdomar från 10 års innovationsarbete

Vad stöder respektive försvårar kommunala innovationsprocesser? Hur kan kommuner öka sin kapacitet att arbeta systematiskt med innovation, både i den egna verksamheten och tillsammans med andra? Dessa övergripande frågor har studerats av följeforskare som följt arbetet med innovationsplattformar i ett antal städer. I samtal med forskare presenteras insikter och lärdomar som även kan ha bäring på nya utmaningar som kommuner står inför.

Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Christian Jensen, forskare Göteborgs univ., Emily Wise, forskare Lunds univ., Heiti Ernits, forskare RISE, Erica Eneqvist, projekt- ledare Stockholms stad och Chelsey Jo Huisman, forskare Uppsala univ.
Moderator: Pernilla Glaser, konsult.