27. Innovationsdagen – workshop om innovationsarbete

27. Innovationsdagen – workshop om innovationsarbete

Innovationsplattformar för hållbara städer är en 10-årig satsning som finansierats av Vinnova. Kommuner har tillsammans med akademin, forskningsinstitut och samhällsaktörer drivit gemensamma innovationsprojekt och format strukturer och arbetssätt för att nå önskade resultat. I ett workshop-format delar kommunerna med sig av sina erfarenheter och bjuder in till dialog med deltagare.

Carola Samuelsson, projektledare Borås Stad, Peter Kirsch, senior projektledare Future by Lund, Lars Ekberg, planeringsledare Göteborgs Stad, Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef Stockholm stad, Ellen Grahn, utvecklingsstrateg Umeå kommun, Nina Sarri, innovationsledare Tekniska verken Kiruna kommun, Rebecka Janols, Umeå kommun och Niklas Sirén, avdelningschef Kiruna Sustainability Center.
Moderator: Pernilla Glaser, konsult.