SVEAPRISET – ATT SKAPA EN ORGANISATION SOM FÅNGAR UPP DIGITALA INNOVATIONER

11 nov 2020
14:20 - 14:45

SVEAPRISET – ATT SKAPA EN ORGANISATION SOM FÅNGAR UPP DIGITALA INNOVATIONER

2016 fick sjuksköterska Måns Lööf en idé hur man kunde säkerställa insättningen och uppföljningen av ADHD-medicin via en app i mobilen. Simon Nilsson, utvecklingschef hälso- och sjukvård Region Gävleborg, berättar om hur man från ledningens sida jobbat med att skapa en organisation där man ger utrymme för innovativa tankar och projekt inom digital vård, för att skapa god och nära vård i region Gävleborg. Tillsammans med sjuksköterska Måns Lööf berättar han om deras projekt Hipr.

Måns Lööf, digital vårdutvecklare, och Simon Nilsson, utvecklingschef hälso- och sjukvård Region Gävleborg.

0