23. Att flytta bostadsområden från polisens lista

23. Att flytta bostadsområden från polisens lista

Allmännyttan är mest känd för att bygga och förvalta bostäder. Men allmännyttan gör mycket mer. Hur arbetar de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg och Malmö för att fler ska få bostad, trygga bostadsområden och skapa framtidstro för de boende i några av Sveriges mest utsatta områden? Går det att flytta bostadsområden från polisens lista över särskilt utsatta områden?

Marie Thelander Dellhag, vd MKB, Terje Johansson, vd Framtiden, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Tapio Salonen, professor Malmö universitet.
Moderator: Viktoria Raft, kommunikationschef Sveriges Allmännytta
Seminariearrangör: Sveriges Allmännytta.

0