73. Att leda skolutveckling – från teori till praktik

03 maj 2022
11:30 - 12:15
A4

73. Att leda skolutveckling – från teori till praktik

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. Det finns inga ”quick fixes” – framgång kräver långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete. Hur når vi dit? Och hur kan huvudmannens ledning och styrning göra skillnad? En presentation om hur man bäst organiserar en skola så att undervisningsutveckling främjas, följt av ett samtal om att leda skolutveckling utifrån styrkedjans olika roller.

Tuula Maunula, legitimerad lärare och lektor på Rinkebyskolan, Lena Lindblad-Petersen, rektor på Hedvig Eleonora skola, Stockholm, Erik Östman (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun.
Moderator: Monica Sonde, avdelningschef SKR.

0