114. Att möta kompetensutmaningen genom friskfaktorer

114. Att möta kompetensutmaningen genom friskfaktorer

Konkurrensen om arbetskraften är hård och de personer som skulle behöva rekryteras till välfärden saknas på arbetsmarknaden. Ett större fokus behöver ligga på att de medarbetare som redan arbetar i välfärden får möjlighet att arbeta mer och längre. Forskningen har visat att det finns organisatoriska förutsättningar som främjar friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser – så kallade friskfaktorer.
På det här seminariet får vi bekanta oss med dessa friskfaktorer och de initiativ som fackliga organisationer och arbetsgivare i välfärden nu gör tillsammans. Vi får också träffa Borås Stad som berättar om lärdomar av långsiktigt hälsoarbete och chefers förutsättningar. Vidare berättar forskaren Magnus Åkerström om utmaningarna med att hitta rätt arbetsmiljöåtgärder.

Bodil Umegård, sektionschef avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR, Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef Suntarbetsliv, och Magnus Åkerström, docent i arbets- och miljömedicin, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen.
Moderator: Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg SKR.