Att öka upptäckten av våld

07 mar 2022
16:15 - 17:15

Att öka upptäckten av våld

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer rör oss alla, våldet finns där människor finns.
Det är en mänsklig rättighet att leva ett liv fritt från våld. Våldets konsekvenser innebär förutom ett enormt mänskligt lidande även stora samhällskostnader. Det är samhällets skyldighet att erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta vuxna och barn och erbjuda behandling till de som använder våld.

Lyssna till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen om hur samverkan kan öka möjligheten att upptäcka våld i nära relationer.

0