32. Att öka upptäckten av våld

32. Att öka upptäckten av våld

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer rör oss alla, våldet finns där människor finns.
Det är en mänsklig rättighet att leva ett liv fritt från våld. Våldets konsekvenser innebär förutom ett enormt mänskligt lidande även stora samhällskostnader. Det är samhällets skyldighet att erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta vuxna och barn och erbjuda behandling till de som använder våld.

Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare mänskliga rättigheter Försäkringskassan, Åsa Frostfeldt, införandeledare och kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen, Maria Boustedt Hedvall, utredare Socialstyrelsen, Eva-Katarina Ekermann, verksamhetsexpert Migrationsverket och Lova Gustafson, utredare och samordnare av uppdrag om ökad upptäckt av våld. Jämställdhetsmyndigheten
Moderator: Bosse Parbring, kommunikationsstrateg, Jämställdhetsmyndigheten
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

0