Att sätta anseenderisken på agendan

12 nov 2019
16:45 - 17:15
Tema Ledarskap & Utveckling

Att sätta anseenderisken på agendan

Att drabbas av oegentligheter leder inte sällan till allvarliga förtroendeskador. Möt KPMG som delar med sig av erfarenheter från att hjälpa drabbade organisationer. KPMG visar också en helt ny webbaserad utbildningstjänst anpassad till verksamma inom offentlig sektor.

Richard Elmersson, KPMG Forensic
Seminariearrangör: KPMG

0