Att skapa digitala tjänster som inte lämnar stora grupper av medborgare utanför

03 maj 2022
13:00 - 13:30
Öppet Forum

Att skapa digitala tjänster som inte lämnar stora grupper av medborgare utanför

Digitala tjänster har blivit förstahandsvalet i många verksamheter under pandemin. Digitala tjänster ger stora möjligheter, men i många verksamheter når tjänsterna inte fram till stora grupper av medborgare. Offentliga verksamheter måste leva upp till kravet på att tjänster ska vara tillgängliga för alla medborgare. Genom att förstå hur vi som allmänhet förhåller oss till digitalisering och teknik kan verksamheter redan från början utforma tjänster som passar olika grupper.

Caroline Malm, director digital transformation Ernst & Young
Seminariearrangör: Ernst & Young

0