86. Att styra och leda bättre tillsammans

86. Att styra och leda bättre tillsammans

Ett bra samspel mellan politiken och förvaltningen ökar möjligheterna att kunna hantera välfärdens utmaningar i kommuner och regioner. Att styra och leda tillsammans ökar också genomslag och resultat av politiska beslut för medborgarnas bästa. Delta aktivt i en utmanade beslutssituation utifrån den senaste forskning och lyssna på erfarenheter av ett långsiktigt förtroendefullt arbete i hela kommunkoncernen. Beslutssituationen utgår från ett av casen i forskningen som handlar om strukturer, helheten, prioriteringar och relationer. Ett verktyg för att arbeta med komplexa frågor.

Ulf Ramberg, KEFU Lunds universitet, Carina Wutzler (M), KSO och Charlotte Unosson kommundirektör, Vellinge kommun samt Lena Lindgren och Leif Eldås, SKR.