86. Att styra och leda bättre tillsammans

22 nov 2023
13:45 - 14:45
A2

86. Att styra och leda bättre tillsammans

Ett bra samspel mellan politiken och förvaltningen ökar möjligheterna att kunna hantera välfärdens utmaningar i kommuner och regioner. Att styra och leda tillsammans ökar också genomslag och resultat av politiska beslut för medborgarnas bästa. Lyssna på erfarenheter av forskningen och delta aktivt i en utmanade beslutssituation utifrån den senaste forskningen. Den utgår från ett av casen i forskningen som handlar om strukturer, helheten, prioriteringar och relationer. Metoden vi använder är ett verktyg för att arbeta med komplexa frågor.

Ulf Ramberg, KEFU Lunds universitet, Lena Lindgren och Leif Eldås, SKR.