Att våga fråga om våld i nära relationer

12 nov 2019
13:00 - 13:30
Tema Vård & Omsorg

Att våga fråga om våld i nära relationer

Det startade 2013 med att jag deltog i ett projekt Våga fråga om våld. Jag insåg då att våld i nära relationer var en stor fråga. 60% av mina klienter har eller hade haft våld i nära relationer inte bara våld kvinna man utan även sådant som låg långt tillbaka i tiden ex föräldrar eller kollegor.

Gunilla Larsson, rehabkoordinator Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

0