73. Samverkan för friskare arbetsplatser

13 nov 2019
10:40 - 12:00

73. Samverkan för friskare arbetsplatser

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Med Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser har parterna tagit krafttag för att vända trenden. I många kommuner och regioner pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Under seminariet presenterar parterna forskning, sin strategi, stöd för lokalt arbete från Sunt arbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar. Socialförsäkringsministern medverkar och samtalar kring arbetet.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Eva Vingård, professor emeritus samt representanter för SKL och fackliga organisationer.
Seminariearrangör: Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR).

0