121. Bäst i världen på AI

121. Bäst i världen på AI

Flera länder har satt som mål att vara ledande när det gäller användning av AI. Och ska man fortsätta vara en framgångsrik välfärdsnation så krävs att man snabbt lär sig ny teknik och börjar använda den. Två länder som både satsar på AI och har kommit långt när det gäller utvecklingen är Estland och Finland. I de flesta fall är det privata företag som är ledande i utvecklingen, men i Estland har man identifierat att det är offentlig sektor som är drivande i AI-utvecklingen. Finlands kompetens inom området har bl a bidragit till att man ansvarar för en AI-utbildning för hela EU. Vad gör man i de länderna som Sverige kan lära av?

Ott Velsberg, Estonian Government CDO och Jarkko Levasma, Finlands Government CIO.
Moderator: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft
Seminariespråk: Engelska.

0