138.Bemötande – på patientens villkor

138.Bemötande – på patientens villkor

Det finns väldigt mycket i själva bemötandet som kan orsaka stora skador, och andra saker som kan bidra till mycket läkning och tillfrisknande. Vilken betydelse har bemötandet för tillfriskningsprocessen? Är det t ex vården som ska bjudas in som partner i patientens liv och inte tvärtom, och är det personalen som ska vara följsamma snarare än patienten? Om bra och dåliga möten med vården ur ett patientperspektiv, om maktassymetri i psykiatrin samt diskussion utifrån läroboken ”den inhumana vården”.

Amanda Duregård, psykiatridebattör och journalist, Mats Gustafsson, överläkare vid Psykiatri psykos Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Lilas Ali, forskare och universitetslektor på GPCC, centrum för personcentrerad vård i Göteborg, och specialistsjuksköterska i psykiatri.

0