155. Trygg närmiljö formas i dialog

155. Trygg närmiljö formas i dialog

Trygghet och social hållbarhet har blivit allt viktigare i samhällsplaneringen. Helsingborg har tagit fram en handlingsplan för hur en attraktiv stadsmiljö kan bidra till ökad trygghet. En viktig del har varit att skapa jämställa platser där unga kvinnor kan känna sig trygga. I Göteborgsstadsdelen Gårdsten har man genom systematiskt och uthålligt arbete i dialog med de boende lyckats förändra området från att vara särskilt utsatt till att bli särskilt uppskattat. Fler invånare, färre brott och starkare näringsliv är några av resultaten.

Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder och Moa Sundberg, stadsmiljöstrateg stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad.
Moderator: Lena Hörngren, jounalist

0