120. Blockchain – nyckeln till att bättre hantera våra välfärdsutmaningar?

14 nov 2019
08:30 - 09:50

120. Blockchain – nyckeln till att bättre hantera våra välfärdsutmaningar?

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och myndigheter. Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Vad krävs för att komma vidare?

Moderatorer: Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet/ Stiftelsen Svensk Industridesign och Anders Christensson, partner PwC.

0