120. Blockchain – nyckeln till att bättre hantera våra välfärdsutmaningar?

120. Blockchain – nyckeln till att bättre hantera våra välfärdsutmaningar?

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och myndigheter. Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Vilka etiska konsekvenser bör vi särskilt uppmärksamma i ny teknik som blockchain och hur kan det göras? Vad krävs för att komma vidare? Kom och var del av ett angeläget framtidssamtal!

Anders Ekholm Vice vd Inst för framtidsstudier, Louise Callenberg Avdelningschef digitalisering och samverkan SKL och Mikael Österlund chefsarkitekt Esams kansli.
Moderatorer: Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet på Stiftelsen Svensk Industridesign och Anders Christensson, partner PwC.

0