168. Blockkedja i vården – en möjliggörare i hälso- och sjukvården?

168. Blockkedja i vården – en möjliggörare i hälso- och sjukvården?

Näringslivet ligger i framkant i användningen av blockkedjor – en av de mest omtalade nya teknikerna idag som främst används vid handel av kryptovalutor. Vilka möjligheter skapar denna teknik i den offentliga sektorn, framförallt inom vården? En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är hur vården i enkla, säkra och kvalitetskontrollerade former ska kunna tillvarata värdet av hälsodata som alstras hos enskilda individer. Är det här blockkedjan kan vara en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen?

Johan Sellström, grundare CareChain AB och Christer Nygren, funktionskoordinator samordnad vård- och omsorgsplanering Västra Götlandsregionen.
Moderator: Anders Ekholm, rådgivare Institutet För Framtidsstudier.

0