Bolagisering av omsorgstjänster, erfarenheter och effekter

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Vård & Omsorg

Bolagisering av omsorgstjänster, erfarenheter och effekter

Erfarenheter från Höganäs kommuns beslut att bolagisera delar av sin socialtjänstverksamhet. Seminariet handlar om vilka förväntningar som fanns, hur dessa har infriats samt vilka resultat och effekter man har uppnått i verksamheten.

Cathrine Eriksson,VD Höganäs Omsorg AB, Camilla Lindgren, affärsområdeschef och Eva-Marianne Nilsson, projektledare Höganäs kommun.
Seminariearrangör: Höganäs kommun

0