86.Bostadsbristen hämmar utveckling

86.Bostadsbristen hämmar utveckling

Dagens bostadssituation påverkar företags möjligheter att kunna rekrytera vilket hämmar utveckling och konkurrenskraft. Samtidigt har byggandet och planeringsprocesserna dominerats av ett fåtal stora bolag Hur kan fler aktörer få möjlighet att bygga? Vad finns det för vettiga alternativ? Svaret kan inte vara ett nytt miljonprogram. Hur kan vi skapa flexibla bostäder som människor har råd att bo i? Och hur bygger man blandat och spännande, och samtidigt hållbart?

Peter Eriksson, bostadsminister, Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (L), Gunilla Glasare, chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad SKL och Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
Moderator: Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare.

0