Bron till hemtjänstens nya arbetssätt

12 nov 2019
16:00 - 16:30
Tema Vård & Omsorg

Bron till hemtjänstens nya arbetssätt

Göteborgs Stad gick över till mobilt arbetssätt med brukar-information säkert åtkomlig i mobilen. Förändringresan var inte enkel, men möjlig tack vare IT-ambassadörer som stöttade kollegorna på vägen.

Kalle Levin, Verksamhetsutvecklare äldreomsorg V:a Hisingen Göteborgs Stad och Agneta Nilsson, Portföljledare vård och omsorg Intraservice Göteborgs Stad.
Seminariearrangör: Intraservice Göteborgs Stad

0