25. Chefer i välfärden – med rätt att leda?

25. Chefer i välfärden – med rätt att leda?

Debatten om hur välfärden ska utvecklas är intensiv. Trots att chefer är nyckelpersoner för att göra verklighet av politikernas vallöften så är frågan om chefernas förutsättningar ofta frånvarande i debatten. Stora medarbetargrupper, bristande administrativt stöd och splittrad och kortsiktig styrning från politiken gör det svårt för chefer att leda. Hur ska cheferna få rimliga förutsättningar så att vi når målen om en utvecklad välfärd?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Annika Tshibanda, enhetschef för psykiatriska akutmottagningen och PAVA vid Skaraborgs sjukhus och Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

0