4. Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet

4. Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet

I Tyresö kommun vill man ha ett tillitsfullt och transformerande ledarskap som skapar utrymme för medarbetare att utveckla verksamheten. Forskning visar att förutsättningarna för detta påverkas av flera olika faktorer – t.ex. personliga egenskaper, system och kultur. Seminariet beskriver arbetet med att analysera dessa förutsättningar och ytterligare stärka ledares möjligheter och incitament att agera i linje med vad Tyresö kommun anser vara ett gott ledarskap.

Madeleine Fälleskog, HR-direktör, Göran Sandström, ledarutvecklare, Tyresö kommun och Pontus Fryk, senior managementkonsult CANEA.
Seminariearrangör: CANEA.