31. Chef i nöd och lust

31. Chef i nöd och lust

Att behålla chefer och ledare blir alltmer angeläget för företag och organisationer när konkurrensen om kompetens hårdnar. Men vilka faktorer avgör om chefer vill fortsätta i sina uppdrag och samtidigt kunna vara hållbara på sikt? Det tror vi oss veta. På seminariet presenteras rapporten ”Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär”. Rapporten bygger på en studie genomförd vid Lunds universitet där forskare efter drygt tio år följt upp ett antal chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

Robert Holmberg, universitetslektor vid psykologiska institutionen Lunds universitet, Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna- Sveriges chefsorganisation

0