4. Chefshandledning – kvalitetssäkring för ledare

4. Chefshandledning – kvalitetssäkring för ledare

De senaste 4 åren har 500 chefer i Stockholms stad valt chefshandledning. Vad kan den betyda för deras professionella utveckling? Exempel på teman i chefshandledning är: chefen i samhällsdialogen och hur man utvecklar mod att välja väg, chefens förmåga att leda medarbetare, grupper och verksamhet, det personliga ledarskapet och vägvalen. Det fördjupade samtalet är navet. Svaren finns icke sällan bakom orden.

Anders Karlsson och Karin Nordell, chefshandledare, IGO-R, Catharina Frank, chef avdelningsstöd Östermalms stadsdelsförvaltning och Henrik Nöbbelin, rektor Alviksskolan.
Moderator: Erik Blix
Seminariearrangör: IGO-R

0