140. Civil beredskap – ett nordiskt lärande

140. Civil beredskap – ett nordiskt lärande

En nyckelfaktor i det nordiska samarbetet för civil beredskap är samverkan och ett ömsesidigt lärande. Med utgångspunkt i regeringsbeslut att stärka den civila förmågan bygger nu Sverige upp sin beredskap från en jämförelsevis låg nivå. När pandemin slog till var Finland bättre rustat, med t.ex. både handskar och masker, eftersom man i Finland inte dragit ner på sin beredskap. Hur jobbar man med civil beredskap i Helsingfors, hur ser det ut i Sverige och framförallt vad finns det att lära av varandra?

Pasi Raatikainen, special planner civil defence, rescue services of the city of Helsinki, Lisa-Gun Bernerstedt, nationellt ansvarig för beredskap Svenska Kyrkan, Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun och Carl Fredrik Graf, Landshövding i Östergötland.
Moderator: Johanna Alskog, redaktör Altinget Säkerhet.
Seminariet hålls växelvis på engelska och svenska.