Civilsamhällets samverkan vid kris

04 maj 2022
13:00 - 13:30
Vård & Hälsa

Civilsamhällets samverkan vid kris

Vid stora kriser blir behovet av samverkan tydligt.Hur kompletterar vi varann även i mindre kriser? Hur bygger vi hållbart engagemang? Vad har vi lärt som personer, organisationer, som samhälle?

Richard Brodd, ledningsansvarig krisstöd, Karin Erwander akutläkare Sahlgrenska universitetssjukhus och Thomas Karlsson sjukhuspräst.
Seminariearrangör: Svenska kyrkan

0