40. Command Centers upphandlingsstrategi

40. Command Centers upphandlingsstrategi

Under pandemins första fas blev det för Region Stockholm påtagligt att upphandlingsfunktionernas normala processer inte skulle kunna tillgodose verksamheternas behov i det omvärldsläge som då rådde. Scanias inköpare förstärkte då den särskilda regionala inköpsfunktionen som byggts upp, Karolinska Command Center. De bidrog med sin inköpskompetens men även till att utveckla materielförsörjningens strategier m h a kategoristyrning, ett målinriktat arbetssätt som skapar möjligheter att bättre dra nytta av leverantörernas styrkor.

Martin Tegnér, Sara Lindholm Larsson, chefer Command Center Region Stockholm, Jonas Eriksson, Vice President of Purchasing, Scania och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling Svenskt Näringsliv.
Moderator: Bo Nordlin, chefredaktör och grundare av Inköpsrådet

0