17. Dags att gasa – så ökar vi takten i offentlig sektors digitala omställning

21 nov 2023
13:15 - 14:00
A1

17. Dags att gasa – så ökar vi takten i offentlig sektors digitala omställning

Att öka takten i den offentliga sektorns digitala omställning är avgörande för att effektivisera och förbättra tjänsterna till medborgarna. Genom att omfamna moderna teknologier kan vi minska byråkrati, förbättra tillgängligheten och minska kostnader. Automatisering av rutinuppgifter och införandet av digitala plattformar för kommunikation och tjänster kan frigöra tid och resurser. Ett starkt fokus på datasäkerhet och integritet är nödvändigt för att vinna medborgarnas förtroende. Samtidigt bör man vara medveten om digital klyfta och se till att ingen lämnas utanför. Genom samarbete mellan myndigheter, privata sektorn och medborgare kan vi gasa på och skapa en smidig övergång till en mer digitaliserad och effektiv offentlig sektor.

Ingela Lidén, förvaltningschef digitalisering IT och MT på Region Skåne och Rickhard Broman, försäljningsdirektör Telia
Seminariearrangör: Telia