15. Därför är arbetsmiljöarbetet för äldreomsorgens chefer prioriterat

15. Därför är arbetsmiljöarbetet för äldreomsorgens chefer prioriterat

Äldreomsorgen är ett av välfärdens största verksamhetsområden och trycket på verksamhetsutveckling är högt. Det är ingen överdrift att påstå att de verksamhetsnära cheferna har en nyckelfunktion i det arbetet. Idag råder stor samsyn med stöd i forskningen om att verksamhetsnära chefer inom äldreomsorgen ofta har bristande förutsättningar. Därför har SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön för verksamhetsnära chefer med stöd av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Borås stad har kartlagt och arbetat med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på över 70 arbetsplatser. Under det här seminariet delar vi med oss av exempel, erfarenheter och idéer om hur arbetsgivare kan stärka organisationen så att verksamhetsnära chefer får goda förutsättningar för sitt arbete.

Malin Ljungzell, projektledare för Chefoskopet på Suntarbetsliv, Catharina Abrahamsson, organisationskonsult och leg psykoterapeut inom Organisationshälsan i Borås Stad, Ulrika Lifvakt, handläggare vid avdelningen för socialtjänst på SKR, Jonas Karlsson, Chefs- och ledarskapsstrateg på fackförbundet Vision och Hanna Broberg, Chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR .

Seminariearrangör: Vision och Akademikerförbundet SSR.