Delegationen för Göta älv – ett kommunövergripande samarbete

12 nov 2019
13:45 - 14:15
Tema Ledarskap & Utveckling

Delegationen för Göta älv – ett kommunövergripande samarbete

Ett klimatanpassningsprojekt som ska stimulera skredsäkring längs Götaälvsdalen. Istället för att varje kommun ska finna egna lösningar kan man nu ta ett helhetsgrepp om situationen i Götaälvsdalen. Nya arbetssätt kommer att gynna liknande problemställningar i framtiden.

Per Bolin på Statens Geotekniska Institut (SGI) är chef till Delegationen för Göta älv.
Seminariearrangör: Statens Geotekniska institut

0