Demokratin påverkas av fördomar och hot och hat mot förtroendevalda

Demokratin påverkas av fördomar och hot och hat mot förtroendevalda

Ta del av rapporterna ”Fördomar om politiker i sociala medier”, en studie i samarbete med FOI, samt ”Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021” som undersöker politikers utsatthet för bland annat hot och trakasserier i digitala miljöer. Vad utsätts personer för i sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet och hur påverkar det vår demokrati?

Lisa Kaati, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Anna Gavell Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå) och Anna-Lena Pogulis, projektledare SKR.

0