48. Den globala ekonomin från 20 000 fot: spänn fast säkerhetsbältet

48. Den globala ekonomin från 20 000 fot: spänn fast säkerhetsbältet

Kan ett handelskrig undvikas? Kommer EU att hålla ihop, med eller utan Storbritannien? Har populisterna nått toppen, i Europa och på andra ställen? Kommer robotar att ta över våra jobb eller göra dem enklare? Och hur påverkar allt detta Sverige och övriga nordiska länder? Ta del av de stora globala trenderna bakom rubrikerna och få förståelse för en värld som aldrig står still.

Robert Guest, utrikesredaktör The Economist, Anders Borg, f d finansminister och Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.
Seminariespråk: Engelska.

0