145. Den globala ekonomins utveckling

145. Den globala ekonomins utveckling

Under den senaste 15-årsperioden har världen fått hantera två stora kriser. Först finanskrisen 2008 och sen pandemin för bara några år sedan. Nu brottas vi med hög inflation, stigande räntor och en svagare BNP-tillväxt. Centralbankernas åtgärder har fått ner inflationen något men räcker det? Situationen påverkas så klart också av kriget i Ukraina. Även relationen mellan Kina och USA spelar en väldigt stor roll för den ekonomiska utvecklingen. Så hur kan vi räkna med att den globala ekonomin kommer utvecklas om vi blickar 15 år framåt i tiden?

Fredrik Reinfeldt, f.d. statsminister i Sverige och Alexander Stubb, f.d. finansminister, utrikesminister och statsminister i Finland.
Moderator: Henry Curr, ekonomiredaktör The Economist.
Seminariespråk: Engelska.
Alexander Stubb medverkar via videolänk.