157. Den virtuella vägen till arbete

14 nov 2019
14:30 - 15:30

157. Den virtuella vägen till arbete

Offentlig sektor står inför stora förändringar och utmaningar, som bara kan klaras av med rätt medarbetare. Därför blir det allt viktigare att kunna attrahera och anställa talangfulla och kompetenta medarbetare och chefer. Arbetsförmedlingen har skapat yrkesjakten, en VR-lösning för att vägleda unga till framtidsyrken, förenkla matchningar och göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla. Upplands-Bro kommun är först med att använda en social AI-robot för en mer fördomsfri rekryteringsprocess. Nu tar tekniken klivet in på personalavdelningarna.

Nina From, projektansvarig Yrkesjakten Arbetsförmedlingen och Havva Ilhan, biträdande personalchef Upplands-Bro kommun.

0