81. Designad för att tjäna. Sociala robotar i välfärden

03 maj 2022
13:45 - 14:45
A6

81. Designad för att tjäna. Sociala robotar i välfärden

Introduktionen av sociala robotar inom äldreomsorgen väcker många frågor relaterade till bland annat integritet, säkerhet, autonomi, självständighet och välbefinnande. Vilken typ av framtid kan robotframsteg ge människor – en dystopisk eller utopisk framtid? Vad hoppas äldre vuxna på när det gäller digital vård och vilken typ av roller ska robotar ha i äldreomsorgen? Det finns även etiska problem som måste beaktas när man designar, utvecklar och introducerar sociala robotar för äldre vuxna. Ta del av resultat från studier som genomförts i Nederländerna, Portugal och Kroatien.

Martina Caic, dr vid Aalto-universitetet i Finland.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

0