79. Det bortglömda omdömet

22 nov 2023
13:30 - 14:30

79. Det bortglömda omdömet

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem kan lösas genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemark har handfasta råd för hur vi tillsammans kan utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro. Hur kan vi genom både mikro- och makromotstånd börja våga tro på varandra, känna tillit och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv?

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.