De tog elevhälsan online

02 maj 2022
12:15 - 12:45
Vård & Hälsa

De tog elevhälsan online

När pandemin bröt ut fick elevhälsan på Bollerups Naturbruksgymnasium tänka om, istället för att ställa in ställde vi om. Vi utvecklade vårt befintliga elevhälsoarbete med digitala hjälpmedel.

Anette Odder, skolsköterska och Matilda Gend, skolkurator, Bollerups Naturbruksgymnasium
Seminariearrangör: Vårdförbundet

0