114. Klimatet angår oss alla!

114. Klimatet angår oss alla!

Klimatförändringarna påverkar hela världen. Regeringar och överstatliga organisationer som t ex EU sätter strategier för klimatarbetet. Men vad kan man göra på kommunnivå? Möt två kommuner som har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och som sätter tydliga mål för vägen mot ett fossilfritt samhälle. Där satsningar på hållbara transporter, mobilitet och förnybar energi är i fokus. Och där politiker och tjänstemän vågar ta svåra beslut för att nå målen.

Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala, som utsågs till Världens bästa klimatstad 2018 och Heidi Sørensen, direktör Klimatavdelningen Oslo, som är Europas miljöhuvudstad 2019.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

0