114. Detta angår oss alla!

14 Nov 2019
08:30 - 09:50

114. Detta angår oss alla!

Klimatförändringarna påverkar hela världen. Men vad innebär det för enskilda kommuner? Regeringar och överstatliga organisationer som t ex EU sätter strategier för klimatarbetet. Men vad kan man göra på kommunnivå? Möt två kommuner som har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och som sätter tydliga mål för vägen mot ett fossilfritt samhälle. Där satsningar på hållbara transporter, mobilitet och förnybar energi är i fokus. Och där man som politiker och tjänstemän vågar ta svåra beslut för att nå målen.

Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, som utsågs till Världens bästa klimatstad 2018.
Heidi Sørensen, direktör Klimatavdelningen Oslo kommun, som är Europas miljöhuvudstad 2019.

0