Dhea – Den digitala praktikanten

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Ledarskap & Utveckling

Dhea – Den digitala praktikanten

Medarbetare har ofta återkommande frågor. Frågor som tar mycket tid att söka svar på och även tid för andra verksamheter att besvara på. Nu inför vi en digital praktikant som ska hjälpa våra medarbetare att besvara frågor dygnet runt!

Jari Koponen, e-Samverkan Sundsvalls kommun
Seminariearrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

0