Digips + Digital Kompetensförsörjning

02 maj 2022
12:15 - 12:45
Öppet Forum

Digips + Digital Kompetensförsörjning

Projekt i NV Skåne för att öka digital mognad hos personal & arbetssökande. Mål att gå från att anordna arbetsmarknadsåtgärder till att producera arbetsmarknadstjänster & visionen om en virtuell AME.

Jimmie Rönndahl, huvudprojektledare Landskrona stad
Seminariearrangör: Landskrona stad

0