Digitala läs- & skrivverktyg

12 nov 2019
10:15 - 10:30
Smartare Samhälle

Digitala läs- & skrivverktyg

Vitec MV utvecklar digitala läs- och skrivverktyg som ger dyslektiker och lässvaga hjälp med att läsa och skriva, så att de på ett likvärdigt sätt kan lyckas med utbildning, jobb och i sociala medier.

Magnus Wallenborg, Försäljnings- och Marknadschef Vitec MV
Seminariearrangör: Vitec MV

0