19. Digitala vårdtjänster för en smartare välfärd

19. Digitala vårdtjänster för en smartare välfärd

Digitala vårdtjänster är här för att stanna! Patienterna förväntar sig digitala kontaktvägar och efterfrågar tillgänglig vård 24/7. Men sjukvårdens logik och styrmodeller utmanas av den digitala transformationen. Det är angeläget att potentialen i och värdet av digitala vårdformer kan realiseras, inte bara i form av värde för patienten, utan också som effekt för den egna verksamheten.

Felicia Gabrielsson-Järhult, programansvarig/projektledare Digitala vårdmöten med läkare Jönköping Academy, Andreas Namslauer, affärsutvecklare SSCI, projektmedlem i projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster och Lars Kolmodin, handläggare SKL. 

Paneldeltagare: 
Nasim Bergman Farrokhnia, kvalitets- och forskningschef KRY, Henrik Kangro, CMO och medicinskt ansvarig läkare Min Doktor. Johnie Berntsson, avdelningschef och Gudrun Greim, verksamhetschef VGR.

Moderator: Karina Tellinger McNeil, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

0